dimecres, 31 de juliol de 2013

Obres d'estiu als equipaments municipals (2013).


Acabo de fer un article sobre les obres d'estiu a la via pública, i vull fer també, com l'any passat, un repàs de les obres en els equipaments municipals.

Pel que fa als equipaments esportius, més que obres d'estiu, el que vull és informar de l'estat dels principals projectes en obres o en previsió. Com es pot veure a la foto, la construcció de les graderies del camp de futbol de les Grases avancen a bon ritme, però malauradament no podran estar acabades a l'inici mateix de la propera temporada, la primera del Santfeliuenc FC-CFA a la Tercera Divisió espanyola. Unes obres que està previst que s'acabin al mes d'octubre i no, com inicialment estava previst, al setembre: les pluges intenses de maig i juny expliquen aquest petit retard. Aquest estiu s'ha adjudicat també la remodelació de la piscina de l'Escorxador, que començarà immediatament després que s'acabi l'actual temporada. La remodelació permetrà l'arranjament de les actuals pèrdues d'aigua del vas de la piscina i la seva adequació a les actuals normatives de seguretat per als infants i d'accessibilitat per a tota la ciutadania. Hi haurà dos vasos totalment diferenciats: l'infantil i el general. El general tindrà una important disminució de profunditat, de manera que la fondària màxima serà d'1,60m en el tram central. Tindrà també una rampa molt prolongada que permetrà la incorporació, la major part de casos sense haver de demanar ajut a ningú, a les persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa als equipaments escolars, enguany es posarà l'accent en diverses actuacions de manteniment acordades amb les direccions dels centres. A destacar les millores a l'escola bressol Tambor imla millora de la coberta del gimnàs de l'Escola Gaudí. Hi haurà un èmfasi especial en la millora i adequació de patis, per tal de fer-los més acollidors, especialment per als més petits i en la perspectiva de la seva progressiva obertura en festius i vacances als barris en què s'ubiquen. Per aquesta raó, enguany es faran millores en els patis de les escoles Gaudí, Monmany i Salvador Espriu.

Pel que fa, en darrer lloc, als equipaments cívics, socials i culturals, enguany es posarà l'accent també en diverses actuacions de manteniment. Destaca, per la seva necessitat, el canvi del sistema de calefacció i refrigeració del Casal de la Gent Gran, que estarà plenament operatiu a finals de setembre, un cop acabi tot el procés de concurs públic. És important destacar el proper acabament de la Torre Can Calders, com a seu dels serveis socials de la població de la via en amunt de Sant Feliu. Una obra de la qual algú ha discutit la seva necessitat i el seu preu. S'equivoquen: era necessària perquè l'atenció a les persones i famílies dels barris de la zona nord de la nostra ciutat es donava en espais que no reunien ni de lluny les condicions de comfort i seguretat convenients. I no ha valgut mig milió d'euros, com afirmen algunes desinformacions interessades, sinó que ha costat entorn de 390.000€ la remodelació de l'edifici (incloent mobiliari) i la millora de la plaça Laujar de Andarax en què s'ubica. Finalment, estan avançant les obres del futur centre cívic de les Tovalloles, a cavall dels barris de la Salut i de Can Calders, i que serà el motor de l'activitat cultural i associativa dels dos barris, a més de la ubicació, a partir de setembre de 2014, del Centre de Normalització Lingüística de la nostra ciutat.

Tot un conjunt d'obres que es fan amb l'acord de les entitats usuàries i que són el mer instrument d'una voluntat política que necessita unes instal·lacions i unes màquines, però que tenen la seva raó de ser en posar l'educació, la cultura, l'esport i els serveis socials a l'abast de tothom. Un objectiu que, més enllà de "les pedres", no seria possible sense la col·laboració i la complicitat dels treballadors i treballadores municipals, i de les juntes directives i el personal de les entitats i associacions de Sant Feliu que hi dediquen, sovint voluntàriament, moltes hores i molta energia. Moltíssimes gràcies a totes i a tots!!!

Obres d'estiu a la via pública (2013).

Com l'any passat, aquests mesos d'estiu estem duent a terme un seguit d'obres de manteniment i millora de l'espai públic. Es tracta d'un conjunt d'obres que han començat a mitjans de juliol i que intentarem que no s'allarguin més enllà de mitjans d'octubre. Els criteris que seguirà la programació d'aquest estiu són els mateixos que l'any anterior:
 • Millora de la mobilitat a peu en diferents cruïlles i punts de pas a la ciutat, incloent la supressió de barreres arquitectòniques.
 • Millora de la mobilitat en vehicle.
 • Millora de l'enllumenat públic.
 • Altres actuacions.
El carrer Cinto Verdaguer el 12 de juliol, el dia abans de pavimentar-lo de bell nou.

Les actuacions que es duran a terme en cadascun dels apartats són les següents:

Millora de la mobilitat per a tothom en diferents cruïlles i punts de pas a Sant Feliu:
 • Cruïlla dels carrers Girona, Verge del Pilar i Marquès de Monistrol (ja en vaig parlar en aquest escrit): supressió de barreres arquitectòniques i ordenació de l'aparcament.
 • Cruïlla del passeig dels Pins amb el carrer Pere Álvarez; nou pas elevat per a vianants, seguint l'itinerari natural entre Can Maginàs i Can Llobera amb el centre.
 • Cruïlla de Verge de Montserrat amb passeig Bertrand, davant del Casal de la Gent Gran: adequació de voreres per tal de suprimir .barreres arquitectòniques.
 • Cruïlla de Joan Batllori amb Eugeni d'Ors, davant del Casino: donada l'estretor de les voreres, pas elevat per a vianants que resolgui les barreres arquitectòniques d'aquesta cruïla
 • Cruïlla dels carrers Girona i Ramon Ribas: també adequació de voreres per permetre la mobilitat per  a tothom.
 • Voreres del carrer Falguera, entre Rupert Lladó i el tram peatonalitzat: supressió dels fanals de les voreres, mitjançant la col·locació de "ballarines" (llums suspesos damunt la calçada mitjançant cables tensats entre les dues façanes del carrer)
 • Rampa lateral de la plaça Lluís Companys, davant del bust a la II República.
 • Vorera d'accés a les escoles Monmany i Pau Vila, substituint l'actual pas provisional i facilitant un accés més segur a les dues escoles.
 • Millora del túnel que va de la biblioteca i el carrer Llorenç Martí a la plaça de l'Estació: després de la millora de l'enllumenat i el paviment de l'any passat, aquest estiu s'hi farà una pintura mural, amb Kaligrafix, els mateixos autors del túnel de Verge de Montserrat.
Millora de la mobilitat en vehicles:
 • Pavimentació completa del carrer Jacint Verdaguer i reparació dels sots dels trams adjacents de Laureà Miró i Montejurra.
 • Pavimentació del lateral del passeig dels Pins (amb plataforma única en bona part del carrer) i del carrer Ventura i Gassol.
 • Arranjament dels desnivells en el paviment, especialment perillosos per a motos i bicicletes, a la carretera de la Sànson, davant l'Aula Sant Feliu.
 • Arranjament de l'aparcament lliure darrera de la pista de lleure de la Riera de la Salut.
 • Arranjament de l'accés a l'aparcament del carrer de les Teixidores, en l'indret dels Mossos d'Esquadra.
 • Continuarem rebaixant pendents de passos excessivament elevats.
 • Continuarem posant a nivell tapes de clavegueram que han quedat enfonsades i són un perill per a la circulació de vehicles.
Millora de l'enllumenat públic:
Un cop completada la revisió dels quadres elèctrics de l'enllumenat públic de Sant Feliu, al llarg dels darrers mesos s'ha elaborat un programa complet d'inversions en l'enllumenat, un tema que ha generat massa problemes a Sant Feliu des de fa temps, principalment a causa d'una inversió insuficient. Per corregir aquesta situació i prevenir que no es repeteixi, hi haurà una important inversió en l'enllumenat, especialment en quadres elèctrics, i possteriorment alguns canvis en els criteris i els mecanismes de control del manteniment de l'enllumenat públic.

Altres actuacions:
Com és habitual en aquest període de l'any, s'intensificaran les actuacions que habitualment ja duen a terme els Serveis de Manteniment de la Ciutat:
 • Neteja o ampliació d’embornals per a la recollida d’aigua de pluja
 • Col·locació de bancs en espais propers a equipaments o serveis públics, o en els camins habituals de la gent gran, la població escolar, etc.
 • Senyalització vertical: manteniment de senyals de tràfic, semàfors,...
 • Senyalització horitzontal: zones d’aparcament, de càrrega i descàrrega, senyalització informativa, passos zebra, etc. En aquest sentit, vull remarcar que s'estan repintant tots els passos zebra amb pintura antilliscant. Fins ara, se n'ha repintat el 50%, i està previst repintar-los tots abans de l'estiu de 2015.
 • Pintura i envernissat de bancs i mobiliari urbà i infantil
 • Pintura i sanejament de fanals, semàfors, baranes i altres elements metàl·lics. En aquest sentit, estem provant pintures que evitin el deteriorament i la corrosió causades per l'orina de gossos.
D'altra banda, s'estan acabant obres en l'espai públic que entraran en ple funcionament el proper mes de setembre: 
 • la plaça Dicià ja està pràcticament acabada, a l'espera que la climatologia permeti la plantació de l'arbrat, i s'inaugurarà en el marc de les festes del barri del Mas Lluí.
 • la plaça Laujar de Andarax també ja està pràcticament enllestida, després d'haver-li fet unes importants actuacions de manteniment coincidint amb la remodelació de la torre del Pep de les Oques, oficialment anomenada Torre Can Calders, i que serà la seu dels serveis socials a la zona nord de la nostra ciutat. S'inaugurarà també en el marc de les festes del barri de Can Calders.
 • la plaça de la Solidaritat, que està també pendent de la pintura d'un mural al·legòric al nom d'aquest important espai, i que s'inaugurarà també a la propera tardor.
Aquestes són les obres de manteniment i millora de l'espai de totes i tots, de l'espai que té, avui, 43.906 propietaris i propietàries. Un espai de tothom que cal mantenir i gaudir amb la consciència i l'aportació de tothom. Agraeixo tota la informació que aporten la ciutadania i diverses entitats, especialment les associacions de veïns, per detectar i prioritzar les necessitats d'actuació. Tot això configura un dels elements més palpables del que guia el treball de l'equip de govern que presideixo: la sensibilitat i la voluntat d'atendre el que és més proper, el principi de governar per al dia a dia de tothom.

dilluns, 15 de juliol de 2013

Parlem del Butlletí?

Fa uns mesos, des del seu blog, l'Associació de Veïns Roses de Llobregat qüestionava el Butlletí municipal. En aquest escrit, titulat "El Butlletí: desinformación y propaganda", penjat el 14 de maig, plantejaven les vuit qüestions següents:
 • ¿Por qué no sigue el Decálogo de conductas?
 • ¿Cuál es el coste total de El Butlletí?
 • ¿Quiénes forman la plantilla de redacción y bajo qué criterios fueron seleccionados?
 • ¿Qué criterios periodísticos se aplican al cierre de edición?
 • ¿Cómo y quién gestiona la publicidad que aparece en sus páginas? ¿Cómo se distribuye el dinero que genera esa publicidad?
 • ¿Cómo y en qué medida se potencia la participación ciudadana en El Butlletí?
 • ¿Se dan las circunstancias idóneas en la publicación para evitar el partidismo y potenciar las actividades de la sociedad civil?
 • Citando el punto 10 del décalogo, ¿se plantea este Ayuntamiento, como medida de ahoro, el prescindir de El Butlletí?
Les vaig contestar en correu privat a l'Associació el dia 2 de juny, dues setmanes després. Com sigui que fa gairebé un mes i mig que no han penjat les meves respostes, i com que considero que algú pot pensar que defujo respondre el que una associació de veïns (o qualsevol altre entitat o ciutadà plantegi), quan la meva voluntat és explicar-me sempre i en tot davant de tothom, penjo aquí les respostes que vaig enviar a l'Associació.

1) Decàleg de conductes:
L'únic aspecte que no es compleix és el de la signatura de l'editorial. Jo i tots els alcaldes i totes les alcaldesses. Vam considerar que la globalitat del decàleg (10 punts) ha de ser la guia del butlletí, però ja assumeixo d'entrada que n'incompleixo i continuaré incomplint-ne un, el que es refereix a la signatura de l'editorial. El butlletí reflecteix i informa tant de la vida de la ciutat com del seu govern, i considero lògic que la persona que la representa informi de les seves prioritats, projectes, etc. Per tant, el continuaré signant, com a tots els ajuntaments que conec.

2) Cost total del butlletí
S'editen 19.000 exemplars de cada butlletí. El cost té tres apartats: 1) impressió: 5.100 €/número; 2) distribució: 1.400 €/número, 3) disseny: forma part d'una contracta global dels materials impressos de l'Ajuntament (butlletí, cartells, On anem?, etc) que té un import de 45.000€ i que properament s'haurà de tornar a concursar. Si fem un còmput aproximat pel qual surten 4 butlletins a l'any i el butlletí ve a ser 1/3 d'aquesta contracta global, ens situem aproximadament en un cost per butlletí de 5.100+1.400+3.800=10.300€/número que, situa el cost de cada exemplar repartit a domicili en uns 55 cèntims.

3) Plantilla de redacció i criteris de selecció:
Són 2 persones, que van entrar per concurs-oposició el 2009. Com a periodistes, i contractades com a laborals. La supervisió final del número correspon, com a tot municipi, a la cap de comunicació.

4) Publicitat al butlletí:
La gestiona el propi departament de comunicació. Els ingressos van al pressupost general de l'Ajuntament.

5) Participació ciutadana al butlletí:
Garantir-la és un dels objectius del consell de comunicació, que es va constituir el passat mes d'abril, i on hi ha representants de tots els mitjans de comunicació locals i una representació d'entitats, entre les quals tres representants de les AAVV.

6) Evitar el partidisme:
Reitero la importància de la resposta anterior. Cal dir que en el consell de comunicació hi ha, a més, representació de tots els partits polítics.

7) Possibilitat de suprimir el Butlletí:
El butlletí és un instrument de comunicació de l'Ajuntament i de la ciutat. Per raons econòmiques, crec oportú reduir la periodicitat ideal (bimensual com a molt) per fer només quatre butlletins màxim a l'any. Però estic convençut que no és bo que no disposem d'un mitjà regular de comunicació, supervisat i valorat per un consell de comunicació plural. Per tant, l'equip de govern ha decidit la seva continuïtat.

Vull afegir que El Butlletí no és l’únic mitjà de comunicació municipal i que cal contextualitzar-lo dins de la resta de mitjans (ràdio, xarxes socials, web). El Butlletí té limitacions d’espai i de temps. Els dos mitjans que donen sortida de forma més completa al que passa a l’Ajuntament i a la ciutat són el web i la Ràdio, on hi ha un espai molt més ampli i ràpid per a la participació, i que també han de ser valorats i supervisats pel Consell de Comunicació.

Jordi San José.

Fins aquí la meva resposta de fa un mes i mig. Posteriorment, en correu privat, un membre de l'Associació de Veïns m'explica el seu desacord amb les meves respostes. No tinc cap interès, però, en tenir debats particulars sobre assumptes que són públics. Del Butlletí, i de la Ràdio, i del web, etc. se n'ha de parlar, però amb llum i taquígrafs i amb tothom. Per això és fonamental el Consell de Comunicació, que té una composició política (tots els partits que van obtenir més del 3% dels vots a les darreres eleccions municipals), tècnica (periodistes locals que treballen a Sant Feliu (al Fet a Sant Feliu i al Diari de Sant Feliu) o a fora, a la televisió o a la premsa escrita) i social, amb tres representants, entre d'altres, de les associacions de veïns de Sant Feliu, un dels quals és, justament... de l'AVV Roses de Llobregat. És aquí on farem tot el possible, com no podria ser altrament, per vetllar pel rigor, la pluralitat, la participació i la transparència dels mitjans de comunicació públics de la nostra ciutat. Perquè han de ser justament això: de la ciutat, i no només de l'Ajuntament. Crec que les respostes que vaig donar ja fa temps a l'AVV Roses mostren amb tota claredat la meva voluntat en tenir ben present i fer complir aquest objectiu.

dissabte, 13 de juliol de 2013

"Un estiu efectivament per a tothom". Editorial Butlletí 449, juliol de 2013.


Quan acaba el curs escolar, moltes famílies es plantegen com atendre els seus fills de manera adequada en les seves merescudes vacances. De manera similar, l’Ajuntament es planteja com fer possible que, durant els mesos de juliol i agost, tots els infants i, en general, tota la ciutadania, puguin gaudir en igualtat d’oportunitats dels recursos que la ciutat ofereix.

Aquest any 2013, Sant Feliu disposarà de diverses novetats. Entre les més importants, els patis oberts, els nous horaris i preus de la Piscina de l’Escorxador, l’ampliació de l’oferta de de casals i campus d’estiu i una política més àmplia d’ajuts per a les activitats d’estiu.

Patis oberts. De manera inicial, els patis de les escoles Gaudí, Espriu i Monmany estaran oberts tots els dies de vacances, en horari de matí i tarda. Un cop acabi l’estiu, continuaran oberts en caps de setmana i vacances. Es tracta d’aprofitar un espai públic perquè els nois i noies hi puguin jugar sense les limitacions que imposa la presència de ciutadans i ciutadanes de totes les edats a les places dels nostres barris. Que hi xutin fort, que hi corrin i juguin sense interferir amb ningú: s’ho han guanyat!

Piscina de l’Escorxador. Enguany, l’horari s’allarga fins a les vuit del vespre, una de les peticions reiterades del nostre Consell d’Infants i de molts joves de Sant Feliu. A més, hem establert una tarifa reduïda de 6 a 8 del vespre. L’any que ve, més novetats: remodelació de la piscina i nous horaris i preus, que permetran ampliar-ne l’ús i la funció social. En el Complex Municipal de Piscines, a més, unes 250 persones podran gaudir de l’oferta per a persones en atur.

Casals i campus d’estiu. Gairebé 600 infants i adolescents prenen part en activitats esportives: la meitat, al Complex de Piscines; l’altra meitat, en els campus de la Penya Recreativa, el Santfeliuenc FC-CFA, el Bàsquet Santfeliuenc, la Rítmica Sant Feliu i l’Handbol Sant Llorenç. Gairebé 600 infants i adolescents més participen en els casals de Diversitat Lúdica, Esplai Sant Feliu, l’escola Martí i Pol, el Centre Parroquial i l’Ateneu. Aprofito per agrair la seva tasca a tots els esplais, clubs i associacions que ho fan possible.

Ajuts. Se n’ha incrementat l’import i els conceptes, per facilitar les polítiques d’equitat. Sóc conscient, però, que l’estiu continua essent un espai de desigualtat d’oportunitats, que caldrà seguir analitzant i reduint any rere any.

En resum: novetats que crec que són importants i que caldrà anar ampliant i millorant cada any, donat que cada cop més gent es queda a l’estiu a Sant Feliu. Molt bones vacances i molt bona Festa Major de Sant Llorenç!

divendres, 12 de juliol de 2013

IBI: comprensible la polèmica amb la comissió ciutadana, inacceptables les lliçons de Grisó, Borrell i Alegre.

Des de finals de juny, he tingut tres moments públics de debat de l'IBI: el debat de mig mandat del 25 de juny, el ple del 27 de juny i la reunió amb la comissió ciutadana del 8 de juliol.

És un debat ciutadà obert, en què considero que m'estic explicant de forma clara i completa. Evidentment, s'hi pot estar en desacord i això és absolutament comprensible. Però el que em sobta enormement és que hi hagi persones que, parlant des del coneixement de la gestió municipal i des de la seva pròpia experiència com a anteriors regidors de govern, ara em vulguin donar lliçons sobre què hem de fer amb els impostos i amb el pressupost.

Em va passar el debat del 25 de juny: em va sorprendre que Xavier Alegre, futur alcaldable de Ciutadans i anterior regidor socialista d'Urbanisme en el govern de Sant Feliu des de juliol de 2004 a juny de 2011, ens "aprovés" en polítiques socials, però encara em va sorprendre més que ens "suspengués" en política fiscal, dient que era inacceptable el que estem decidint en l'IBI. Em va passar en el ple del 27 de juny, quan la senyora Borrell, regidora d'Hisenda entre juny de 2007 i de 2011, va voler fer el mateix. I finalment, i aquesta va ser la gota que em va fer vessar el got de la paciència, quan el senyor Grisó, regidor d'Esports entre juny de 2007 i de 2011, va intervenir en la reunió de la comissió ciutadana del 8 de juliol, també volent-nos donar lliçons al regidor d'Hisenda i a mi. No tinc per costum parlar d'altres: vull explicar a bastament el sentit i els objectius de la meva acció política, tant a la plaça de la Vila (Ajuntament) com al carrer Torras i Bages (Iniciativa), però sense analitzar als altres partits de Sant Feliu. Però quan em volen donar lliçons persones que crec que no estan capacitades per donar-me-les, no em puc estar de posar dues coses al seu lloc.

En primer lloc, ens poden donar lliçons sobre l'IBI els que han gestionat així?:


Per entendre bé aquest quadre, cal comparar-lo amb el quadre exactament igual que mostra l'evolució entre 2011 i 2015. Cal comparar la fila en vermell, que és l'import mitjà per rebut. En el període en què Grisó, Borrell i Alegre estaven al govern, l'IBI mitjà va pujar un 33,79%, mentre que el cost de la vida va pujar el 10,10%: més del triple. Home, lliçons dels "del triple" als qui estem compromesos en ajustar l'evolució de l'IBI a la de l'IPC no sembla que siguin de rebut, no?

En segon lloc, ens poden donar lliçons sobre el pressupost els que han gestionat així?:

Cada cop que comparo la capacitat d'inversió del segon govern Vázquez amb la de l'actual equip de govern, em faig creus que ens demanin la més mínima explicació sobre les inversions. Per exemple, sobre el Mercat municipal. En el període en què Grisó, Borrell i Alegre estaven al govern, van disposar de 45 milions d'euros per a inversions, mentre que nosaltres en tindrem amb prou feines 20. I pel que fa a les despeses ordinàries, gastem menys que al 2008, amb un increment aproximat de l'IBI del 15% en aquests cinc anys. Home, lliçons dels de "la casa és gran" als que volem gestionar en temps de retallades sense tocar cap política social i volent incrementar l'equitat en l'accés a tots els equipaments, tampoc no sembla de rebut, oi?

Sóc conscient de dues coses: de la dificultat de la gestió municipal (és molt diferent veure els toros des de la barrera que sortir a la plaça, per utilitzar termes de l'ambient de San Fermín d'aquests dies) i de la necessitat que ens entenguem les forces polítiques que aspirem a governar l'Ajuntament, molt més enllà d'anar-nos assenyalant la palla en l'ull de l'altre. Jo vull mantenir aquest capteniment responsable, però estaria bé que altres, especialment els socialistes, tinguessin també aquest capteniment. I, posats a demanar, que Ciutadans no caigués en la demagògia tan... alegrement.

Resum del ple de juny de 2013.

Foto del Fet a Sant Feliu.
Va ser un ple amb molta presència de veïns, convocats per dos temes que jo considero molt diferents. D'una banda, una moció sobre la congelació de l'IBI en què està molt implicada l'AVV Roses de Llobregat, de l'altra, una moció de suport a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) en què està molt implicada l'AVV Falguera, i que es recull en la foto. A més a més, es van debatre dues mocions més: una, de defensa de la integritat territorial i el reconeixement jurídic de la comarca de què som capital i l'altra, de suport als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transexuals en la commemoració del Dia de l'Orgull, el 28 de Juny. Les mocions de l'IBI, la PAH i de suport al moviment LGBT es van aprovar per unanimitat. La moció relativa al Baix Llobregat va tenir l'abstenció del PP.

La resta de punts es van aprovar tots per unanimitat. La major part feien referència a diferents convenis i subvencions amb les entitats de la nostra ciutat.

Podeu llegir el resum que fem des d'ICV-EUiA-ISF aquí (3 fulls). L'acta oficial del ple (54 pàgines) la podeu llegir aquí.


dimarts, 9 de juliol de 2013

08/07/13: reunió amb la comissió ciutadana de l'IBI.

Tot i que em sap greu, crec que aquesta és la imatge que resumeix la reunió d'ahir. I que també resumeix, i em sap més greu encara, la voluntat amb què algunes persones van venir a la reunió d'ahir. Fos quin fos el desenvolupament de la reunió, ja venien amb la decisió presa: preparada la pancarta, preparada la reunió, preparada la petició de dimissió. Anés com anés. Es pot veure a la imatge.

Per part de l'equip de govern, la preparació de la reunió va tenir aquesta altra imatge:


Presidíem la reunió el regidor d'Hisenda, Manel Carrión, i jo mateix. Davant teníem una quarentena de persones, sense cap restricció ni per assistir ni per intervenir.

Per començar la reunió, vaig presentar aquest quadre. L'explico breument per a qui llegeixi el blog. Les columnes en verd són dades reals (2012 i 2013), les columnes en carbassa són estimacions (2014 i 2015). La primera columna, amb fons blanc, ve del mandat anterior (2011) i és el punt de partida de l'anàlisi. Les dues primeres files, fan referència a les dades globals del total d'unitats cadastrals de Sant Feliu (de les 29.421 existents fa dos anys fins les gairebé 32.000 que preveiem per al 2015). Aquestes dades cadastrals globals les fixa el Ministeri d'Hisenda, i estem a l'espera que es rebaixin al 2014, però com que encara no sabem el percentatge, no hem aplicat cap reducció als valors cadastrals del quadre. El que sí decideix l'Ajuntament, és el tipus impositiu general (que enguany és del 0,522% i l'any que ve es rebaixarà, inicialment, al 0,506%). La fila més important és la que està en vermell: el rebut mitjà d'IBI a la nostra ciutat. La seva evolució en el temps és el paràmetre que cal seguir per saber i entendre què passa amb l'IBI a Sant Feliu. També és la dada rellevant per comparar què passa amb altres municipis. Sé que és complex entendre clarament un quadre així: faré en els comentaris tots els aclariments que em puguin ser plantejats.

Les dades principals són les tres que apareixen en groc a la dreta del quadre. Les explico:
 • 11,92%: és el creixement que previsiblement tindrà l'IBI en el total dels anys 2012, 13, 14 i 15. En termes absoluts, haurà augmentat 52€ en quatre anys.
 • 12,10%: és el creixement que previsiblement tindrà el cost de la vida (IPC) en aquests quatre anys.
 • -0,18%: és la diferència, pràcticament nul·la, entre el creixement de l'IBI i el del cost de la vida.
Aquesta és la xifra més important del quadre que vam donar ahir:: -0,18%. És la xifra que reflecteix el compromís electoral d'ajustar el creixement de l'IBI en els quatre anys d'aquest mandat (11,92%) al creixement del cost de la vida en aquest mateix període (12,10%). Complirem el nostre compromís amb la ciutadania, tal com ja vaig explicar en aquest article. 

Tot seguit, vaig exposar amb detall aquestes xifres, llegint i comentant aquest document de compromís i de proposta, que vam presentar formalment a la comissió ciutadana de l'IBI. En recomano la lectura: és un document important, del qual forma part el quadre presentat més amunt.

El resum d'aquest document és:
 1. Complirem el compromís electoral d'ajustar l'evolució del rebut de l'IBI a la del cost de la vida.
 2. Estem en condicions de complir els objectius del pla de sanejament i tancarem l'any, amb molta probabilitat, amb superàvit.
 3. Aquest superàvit es destinarà a les prioritats que estableix l'equip de govern, que són dues: el reforç de les polítiques socials per ajudar a les famílies més castigades per la crisi i, sobretot, ampliar tant com puguem els plans d'ocupació.
Les intervencions dels membres de la comissió van ser bàsicament de dos tipus:
 • d'una banda, alguna valoració lleugerament positiva que l'Ajuntament trenqui la tendència al creixement imparable de l'IBI i, en els propers anys, creixi per primer cop per sota de l'IPC. També alguna valoració lleugerament positiva per haver mantingut les negociacions amb la comissió, malgrat que no hagi assolit la totalitat dels seus objectius.
 • d'altra banda, altres valoracions que considero que no es corresponen amb la realitat: "la proposta és un engany", "l'alcalde ignora la veu dels veïns", i altres. Molt curiosa la intervenció de Joan Grisó, regidor del PSC, donant consells sobre com s'ha de gestionar l'IBI. Consells, d'altra banda, poc útils provenint de qui els aconsella: sent ell regidor al govern, entre 2007 i 2011, l'IBI va pujar més del triple del cost de la vida. 
Hi va haver més de deu intervencions, respectuoses totes elles, però que topaven amb una visió diferent del que és la gestió municipal, que va ocupar el gruix de la reunió. La seva tesi és que, amb una millor gestió dels recursos, l'IBI es podria congelar. Cap al final de la reunió, es va desplegar la pancarta, i es va afirmar que al setembre la mobilització continuaria justament en la denúncia del que ells consideren mala gestió. La reunió va acabar a les deu. L'AVV Roses de Llobregat la va enregistrar íntegrament i ben aviat informarà de la reunió al seu blog. La nota informativa de l'Ajuntament es pot llegir aquí. Convido a consultar, per tant, tots els punts de vista.

Un comentari final. Un cop acabada la reunió (nosaltres vam exposar les nostres propostes i la comissió hi va expressar el seu desacord, la posterior continuïtat de la seva activitat entrant en la gestió municipal i la seva petició de la nostra dimissió), vaig insistir en una idea que considero fonamental: si algú té la convicció que sabria representar millor a la ciutadania i gestionar millor els seus recursos, té el deure cívic de presentar-se a les properes eleccions municipals. Qui s'ho vulgui plantejar, té temps per fer-ho: tornant de vacances, una mica més d'un any i mig per a les eleccions de maig de 2015. Crec que seria bo per Sant Feliu que hi hagi més gent amb noves propostes i disposada a assumir responsabilitats polítiques a la nostra ciutat. Espero, sincerament, que hi hagi nova gent que ho faci.

dijous, 4 de juliol de 2013

Propera millora de la intersecció dels carrers Marquès de Monistrol, Girona i Verge del Pilar.


Anualment, faig un recorregut pels diversos barris de Sant Feliu amb alguns membres de la seva associació de veïns, els responsables polític i tècnic dels serveis de manteniment, el regidor o regidora de barri i jo mateix. A l'abril, vam fer un recorregut pel barri de Roses-Castellbell, en què vam valorar l'estat de diversos punts del barri.

Dimarts passat, vam tenir, al Centre Cívic Roses, la reunió de retorn d'aquella visita, amb la regidora de barri, Mireia Aldana i jo. Vam explicar les actuacions d'estiu al barri i vam plantejar una proposta inicial de millora de la intersecció dels carrers Monistrol, Girona i Verge del Pilar. Un punt força complicat per l'absència de zona de càrrega i descàrrega en l'entorn, que és clarament necessària. Hi cal també una ordenació clara de l'aparcament i de les circulacions de persones i vehicles. En el plànols superior hi ha l'estat actual d'aquest indret, i en el plànol inferior la proposta present

Aquesta proposta inicial s'ha de valorar a fons en una nova reunió que tindrem els serveis tècnics municipals i l'Associació de veïns durant la setmana que ve, i que haurà de concretar de manera definitiva les actuacions en obra i senyalització que es duran a terme al llarg del mes d'agost. Obres que es duran a terme en el pla de manteniment i millora de l'espai públic que explicaré amb detall en un altre escrit, i que és la segona edició del pla de millora de l'espai públic que va tenir lloc a l'estiu de l'any 2012.

dimecres, 3 de juliol de 2013

També en l'IBI, escoltem a la ciutadania: complirem el programa electoral i farem més plans d'ocupació.

Abans de començar, reprodueixo textualment l'apartat del programa electoral d'ICV-EUiA-ISF que parla de la fiscalitat municipal, que inclou l'IBI:
 • No augmentar els impostos locals per sobre de l'IPC. Qualsevol revisió d'aquest criteri estarà condicionat a nous serveis i a l'acord amb el moviment veïnal.
 • Revisar els valors cadastrals dels immobles, aprovats el 2006 quan el preu de l'habitatge estava a l‟alça, i adaptar-los a l'actual situació del mercat.
Aquests dos punts es poden trobar a la pàgina 8 del programa electoral complet amb què em vaig presentar a les eleccions municipals de 2011. Dues coses a tenir en compte:
 • aquests punts van ser aprovats per tots els candidats i candidates d'Iniciativa, d'Esquerra Unida i també per les persones vinculades a Independents per Sant Feliu. Algunes d'elles, fa dos anys acceptaven i proposaven el que avui estem fent; i en canvi avui, ho ataquen frontalment. No em correspon a mi explicar les seves raons o objectius.
 • el que és més important: aquests dos punts es compliran.

Què complirem i com?

1) Primer punt destacat a la foto: en el conjunt dels anys de 2012 a 2015, l'increment del rebut de l'IBI serà l'increment del cost de la vida. 
És cert que, per tal de poder eixugar de manera ràpida el dèficit acumulat fins 2011, aquest 2013 l'IBI ha crescut per sobre de l'IPC: el 2013 no hem rebaixat el 2% del rebut que es venia fent en anys anteriors, per compensar la diferència entre l'increment de valors cadastrals i del cost de la vida. Aquesta rebaixa del 2% sí que es va fer el 2012, amb acord de tots els partits i associacions veïnals. No s'ha fet el 2013, però aquest diferencial es repartirà entre 2014 i 2015, de manera que es complirà el compromís electoral del programa d'Iniciativa i Esquerra Unida. Sóc conscient que el compromís d'ajustar l'increment de l'IBI a l'increment del cost de la vida no es complirà en l'any concret de 2013, però sí que es complirà en el període complet del mandat que va de maig de 2011 a maig de 2015. No hi haurà, per tant, incompliment de programa.

2) Segon punt destacat a la foto: els valors cadastrals es rebaixaran l'any que ve, el 2014.
A finals de gener, vam presentar al Ministeri d'Hisenda la petició de rebaixa dels valors cadastrals de tots els domicilis de Sant Feliu. No sabem el percentatge final de la reducció, però si mirem les directrius del Ministeri fa uns mesos, serà d'entorn del 15%. En qualsevol cas, quan el Ministeri determini el percentatge de rebaixa, farem dues coses:
 1. rebaixar els valors cadastrals en el percentatge que fixi el Ministeri d'Hisenda
 2. fixar el tipus d'IBI perquè el resultat final sigui que el rebut que paguen els contribuents s'ajusti a l'increment del cost de la vida.

Quina és la discrepància amb la comissió que promou la presentació d'instàncies?

Les instàncies presentades, plantegen dues coses:
 • 1) rebaixa dels valors cadastrals a valor de mercat, 
 • 2) congelació de l'IBI a l'any 2013.

Mirem l'estat de la negociació en aquests dos punts:
 1. Rebaixa dels valors cadastrals: estem d'acord i es farà al 2014. 
 2. Congelació de l'IBI a 2013: aquí estem d'acord en part. Estem d'acord que s'ha de canviar radicalment la tendència al creixement de l'IBI que he denunciat en aquest mateix blog. Però no estem d'acord en el concepte "congelació". Per a l'equip de govern, és el mateix valor que al 2012 incrementat amb l'IPC (per exemple, si es pagava 100 i el cost de la vida ha estat el 3%, pagar 103). Com que el 2013 hem pagat per sobre de l'IPC, (hem pagat, per terme mig, 106) la diferència es recuperarà entre 2014 i 2015. Per a la comissió ciutadana, ha de ser el mateix import que a 2012 (sense IPC: si es pagava 100, encara que el cost de la vida sigui del 3%, s'ha de continuar pagant 100). I com que hem pagat per sobre, com deia abans, la diferència s'ha de recuperar aquest mateix any (i no en el següent)
Per tant, hi ha una discrepància limitada al calendari i al còmput o no de l'IPC. No és una situació, ni molt menys, de manca de diàleg ni de posicions amb distàncies insalvables, però que ha de tenir present les lleis que han de complir els ajuntaments. N'hem parlat en diverses reunions i en tornarem a parlar el proper 8 de juliol, segurament la darrera reunió de treball, donat el moment del calendari.


Què proposarà l'equip de govern el proper 8 de juliol?

El que ja vaig dir al debat de mig mandat del 25 de juny i està en el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF:
 • rebaixa de valors cadastrals al 2014
 • increment del rebut de l'IBI en el període 2012-15 ajustat a l'increment del cost de la vida.
A més, en el cas que 2013 i 2014 tinguin resultats pressupostaris positius, dedicar-los a:
 • reforç de les polítiques socials anticrisi
 • creació de nous plans d'ocupació.
Aquesta proposta és la que vaig explicar també en el ple del 27 de juny, em sembla que de manera clara i entenedora. Ara cal concretar i detallar el procediment i el calendari, i es presentarà per escrit el 8 de juliol tant als membres que han assistit fins ara a les reunions, com als partits i entitats que la comissió vulgui convidar.


Podem no arribar a acords, però el diàleg és norma clara de l'acció d'aquest equip de govern.

La comissió ciutadana acusa repetidament a l'equip de govern i sobretot a mi personalment de manca de voluntat de diàleg. Crec que més informació i transparència per part meva és difícilment plantejable: voluntat d'asseure's i parlar hi és tota, i hem anat arribant a acords que considero importants. Aquesta serà també l'actitud que tindrem a la reunió del 8 de juliol i, més enllà, en totes les reunions o negociacions que se'n puguin derivar.


Hem de tenir clar que hi ha lleis de l'Estat i de la Generalitat que poden limitar la decisió municipal.

Escric en 2 de juliol. Fins el 29 de juny, tenia present que dues reformes legals que afecten els ajuntaments poden limitar molt la nostra capacitat d'actuació: tant la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local" que prepara el Ministeri d'Hisenda i a la qual la majoria dels ajuntaments ens oposem frontalment, com la Llei de Governs Locals de Catalunya, que la Generalitat està elaborant també sense el consens dels ajuntaments.

Però el dia 29 de juny, fa tres dies, el Ministeri d'Hisenda ha tret una nova legislació sobre morositat i capacitat de gestió de les administracions públiques, que afectarà els ajuntaments, tot i que encara no hem pogut estudiar amb detall com ens afectarà al cas concret de Sant Feliu.

En resum, un context econòmic difícil, però un context legislatiu més difícil encara. Tots n'hem de ser conscients, perquè qualsevol alternativa que es plantegi haurà de ser en aquest marc legislatiu, que podem no  compartir (i no el compartim!), però que haurem d'aplicar. Sempre, insisteixo, amb la ferma voluntat d'aplicar el programa electoral amb què em vaig presentar a les eleccions del 22 de maig de 2011.

Per què hem modificat la circulació als carrers Josep M. de Molina i Armenteres?


En l'entrevista per internet d'ahir, quatre persones em preguntaven les raons del canvi de circulació del carrer dels Arbres (JM de Molina) i la carretera de Sant Joan (Armenteres). Vaig donar-ne explicació completa en la resposta a les preguntes 11, 12, 13 i 22.

Per completar les raons d'aquest canvi, transcric literalment l'explicació que ha facilitat el responsable dels Serveis de Manteniment de la Ciutat i de la mobilitat a la nostra ciutat, el Sr. Lluís Carrasco:

Antecedents:

Històricament la cruïlla de Laureà Miró amb Josep Maria de Molina, ha estat una cruïlla complexa, i amb alt risc d'accidentalitat. Aquesta cruïlla es un del pocs punts on es produeixen retencions de circulació en hores punta, cal tenir en compte també que per aquesta cruïlla hi circulen 8 línies d'autobusos diferents i que ha estat sempre la connexió de dos carreteres l'antiga N-340 i la BV-2001 de titularitat de la Diputació de Barcelona (formada en el terme municipal de Sant Feliu pels carrers Josep Maria de Molina i Armenteres).

Donat que no existia cap alternativa vial per poder connectar aquests vials, mai s'ha pogut plantejar una racionalització de la circulació i una millora dels problemes de regulació semafòrica i de gir de camions pesants, autobusos, etc.

Quan s'efectua la connexió amb la sortida directa a Sant Feliu de l'autopista B-23 i l'accés a Barcelona per Sant Joan Despí, la cruïlla indicada sofreix una important càrrega de circulació de vehicles que es dirigeixen i venen de la B-23 o del cinturo del litoral pel vial de Llobregat.

La construcció dels nous vials de la urbanització de Can Bertrand, i en especial l'av. del Sol permet redirigir part d'aquesta circulació que passava totalment pels carrers Ramón i Cajal, Armenteres i Jospe Maria de Molina.

Malgrat aquesta millora segueix la pressió sobre la cruïlla i solament es veu possible actuar sobre ella en el moment que es completa el vial d'Anselm Clavé i la millora del carrer Pla, a l'any 2011.

Aquesta última actuació crea un nou vial que fa possible una alternativa viària als històrics carrers Armenteres, Ramon i Cajal i Josep Maria de Molina.

L'actuació també requeria la signatura d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, com a titular de la BV-2001, que es va produir a finals de 2012 i s'ha desenvolupat per complet a primers de 2013.

Conclusió:

La posta en funcionament del nou vial del carrer Anselm Clavé permet crear alternatives viàries i poder actuar per millorar la circulació, repartir el trànsit entre diferents carrers , pacificar carrers que patien una forta pressió del trànsit i`per tant d'un elevat índex de risc d'accidentalitat.

Aquest fet va fer estudiar una solució que afectant el menys possible als veïns, permetés millorar de forma important la circulació en el barri de Falguera i en Laureà Miró, i en especial a l'estret carrer Josep Maria de Molina, on el creuament del trànsit pesat generava situacions problemàtiques i moltissimes molèsties a veïns i vianants.

La configuració d'Anselm Clavé com un eix de circulació ha permès alliberar de la pressió a la cruïlla i al carrer J- M- Molina i Armenteres que s'han pacificat.

Aquest desviament permet una millora important per evitar el colapsament en hores punta de la cruïlla Laureà Miró/J.M. Molina / Joan Maragall i permet redistribuir el temps semafòric aconseguint una major fluïdesa del trànsit en totes les sortides i també menys esperes en els passos de vianants de Laureà Miró.

L'alliberament de l'espai d'un carril de circulació dels carrers J.M. Molina i Armenteres, ha permès també reordenar la problemàtica existent en la zona al voltant del Mercat Municipal tant pel que fa a l'aparcament com a les càrregues i descàrregues i l'estacionament de motos.

Aquesta reordenació permet acabar amb descàrregues en voreres, aparcament de motos en voreres i la implantació de 15 places d'aparcament de rotació (zona blava) i 5 de lliures permet millorar la pressió de la demanda d'estacionament en la zona, ajudant també a donar més oportunitats al comerç de la zona, sense produir-se cap pèrdua d'estacionament lliure dels veïns ens al contrari. La zona blava no es posa amb fins recaptatoris si no amb l'objectiu d'aconseguir una important rotació de l'estacionament (7 vehicles diaris en comptes de 1,2).

Aquesta actuació permet també millorar la seguretat del carrer Armenteres i el proper dia 15 de juliol executarem un pas elevat i un passadís de seguretat que unirà una vorera que fins ara era molt perillosa per la seva inexistència al costa de l'antiga masia de Can Boloix.

Els recorreguts a efectuar pels veïns conductors son relativament curts per accedir al carrer Laureà Miró doncs sols han de circular un tram del carrer Armenteres (uns 300 metres), seguint igual la majoria dels altres itineraris.

La informació s'ha realitzat com habitualment es fa, penjant cartells per a tota la zona afectada i el centre de la ciutat, i els mitjans locals. la web, etc. en els serveis d'autobusos i en totes les parades i en especial les anul·lades s'ha col·locat informació pels usuaris.

Pel que fa l’autobús, la única línia afectada ha estat la L-52 en direcció al centre de Sant Feliu, que veu alterat el seu recorregut i modificades les parades, des de l'ajuntament estem treballant amb l'AMB per aconseguir canviar aquest recorregut inicial i poder aproximar les parades a les parades anteriorment existents,

Així cal governar el dia a dia de tothom: escoltant, fent i explicant. Gràcies, Lluís!

dimarts, 2 de juliol de 2013

01/07/2013: el meu discurs a l'acte d'homenatge a Joana Raspall al Palau de la Generalitat.(1. Salutacions i benvinguda)
Molt Honorable President
Honorables consellers
Estimats familiars de la Joana,
Benvolgudes autoritats,
Senyores i senyors

(2. Joana Raspall i Sant Feliu)
Deixin-me que comenci dient el que, aquest matí, he pogut expressar personalment a la Joana a casa seva: moltíssimes felicitats, Joana, en el dia que fas 100 anys i moltíssimes gràcies, Joana, per la teva tasca en aquests 100 anys.

Ara fa justament un any, el ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va proclamar per unanimitat i de manera solemne que aquest 2013 seria l’Any Joana Raspall. Un any amb molts moments importants, amb formats molt diversos, que ha de tenir tres moments destacats:

 • El 21 de febrer, l’acte inaugural, a Sant Feliu,
 • Avui, 1 de juliol, en aquesta commemoració al Palau de la Generalitat, presidida pel nostre President,
 • I, finalment, el 29 de novembre, l’acte de tancament, també a Sant Feliu, i amb la presidència dela Molt Honorable Sra. Núria Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya

Transcorregut ja mig any, i amb aquesta sala plena de gent que estima la Joana i vol valorar i reconèixer la seva persona i la seva obra, vull posar de manifest, com a alcalde de Sant Feliu, dues breus notes del que podríem considerar un amor feliçment correspost entre una gran ciutadana i la seva gran ciutat.

D’una banda, l’amor de Joana Raspall pel seu Sant Feliu.
La Joana encara em deia aquest matí, “estimo Sant Feliu”, “estimo la gent de Sant Feliu”. I aquest amor l’ha concretat en activisme cultural i cívic per a la seva ciutat. Va ser la primera presidenta de l’Associació de Veïns del seu barri, va ser presidenta d’una entitat cultural històrica com el Centre Parroquial, va ser una de les impulsores del Congrés de Cultura Catalana, de les primeres classes de català a Sant Feliu, de les tertúlies literàries que tenen lloc a la nostra ciutat, del premi Martí Dot de poesia,... I més enllà, la seva presència a tots els actes culturals de Sant Feliu, la seva disponibilitat per atendre els nostres escolars, els nostres joves i grans activistes cívics i culturals. Gràcies pel seu exemple i ànim per a tothom.

De l’altra, l’amor de Sant Feliu per la Joana Raspall
La Joana té, a Sant Feliu, tots els reconeixements institucionals que atorga l’ajuntament, i tots els reconeixements emocionals que atorga la ciutadania. L’acte del 21 de febrer, va ser un regal a la Joana en què van participar, a través de la poesia, la música i la dansa, desenes de persones de totes les edats, de tots els barris de la nostra ciutat. El dia de Sant Jordi, a la plaça de la Vila de Sant Feliu, centenars de persones li van oferir un homenatge espontani i merescut, davant del qual, com ella sol fer, només repetia que no havia fet pas tant com per merèixer tan afecte. En aquest moment, estic molt content de poder concentrar i poder tornar a transmetre, com a alcalde de Sant Feliu, tot aquest afecte de Sant Feliu a la Joana.

(3. Agraïments i cloenda)
Sant Feliu estima la Joana com la Joana estima Sant Feliu. Com deia, un amor feliçment correspost que ha estat inusualment llarg i fructífer.

Un amor que no se’ns quedarà callat als llavis, sinó que hem volgut proclamar-lo als quatre vents i hem volgut escampar-lo, generosos com som i coneixedors de la seva vàlua, per tot el nostre país, per totes les terres de parla catalana, per totes les cultures que saben apreciar la bellesa de les paraules i el valor del seu contingut. Gràcies a totes les entitats de Sant Feliu i a totes les entitats de la cultura i de l’educació del nostre país que ho estan fent possible.

Avui celebrem els cent anys d’una gran santfeliuenca, d’una gran catalana, d’una gran escriptora, d’una gran activista cívica i cultural, d’una grandíssima persona.

Per tot això, i per la sort d’haver-ho pogut gaudir i compartir amb tu tants anys, en nom de tota la ciutat de Sant Feliu i com una veu més de tot el nostre país, moltes felicitats pel teu centenari, i moltíssimes moltíssimes gràcies, Joana!

dilluns, 1 de juliol de 2013

1 de juliol de 2013: avui la Joana Raspall fa 100 anys.

Foto extreta del web de l'Ajuntament.

Avui, a les 19:30, al Palau de la Generalitat, acte de reconeixement i homenatge a Joana Raspall, el mateix dia que fa 100 anys.


Joana, moltes felicitats i, sobretot,
moltíssimes, moltíssimes gràcies!!!